Soutěž oddělení ve spolupráci se školní jídelnou

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel

Abychom děti motivovaly k jídlu, tak se se školní jídelnou vymyslela soutěž oddělení. Každé oddělení dostalo sešit, kde si po každém obědě děti lepily nálepky za snězený celý oběd, za odměnu děti získaly výhru od kuchařek školní jídelny.

První místo získalo I. oddělení s krásným součtem 575 nálepek za II. pololetí a získávají Krtkův dort!

Druhé místo získalo II. oddělení s krásným součtem 366 nálepek za II. pololetí a získávají borůvkový koláč!

Třetí místo získalo III. oddělení s krásným součtem 101 nálepek za II. pololetí a získávají jako cenu útěchy mini gumové medvídky.

Hlavním výhercům gratulujeme a těšíme se na soutěž v příštím roce.

Tereza Golasowská, Barbora Mitrovská Palátová