Podatelna školy

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů v rozsahu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

a) Adresa podatelny: Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p.o. Školská 432, 734 01 Karviná – Ráj

b) Elektronická adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

c) Identifikátor datové schránky: t44sgij

d) Další možnosti elektronické komunikace: e-mailové schránky školy

https://www.zsskolska.eu

e) Přehled podporovaných datových formátů dokumentů v digitální podobě:

Škola přijímá všechny níže uvedené formáty elektronických příloh datových zpráv.

Pro zasílání elektronických dokumentů doporučujeme přednostně využívat formáty:

 • statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty ve formátu PDF/A,
 • statické obrazové dokumenty ve formátu PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF,
 • dynamické obrazové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, GIF,
 • zvukové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, WAV, PCM,
 • databáze ve formátu XML a DTD.

Technické parametry:

ve velikosti do 5 MB (dokument vč. příloh)

f) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě: CD, DVD, USB FLASH

g) Postup v případě zjištění závad u přijaté datové zprávy:

Datové zprávy, které jsou neúplné, neodpovídají svým formátem stanoveným podmínkám nebo je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebudou podatelnou zpracovány. Pokud lze určit odesílatele takové datové zprávy, podatelna jej vyrozumí o vadách podání a stanoví postup pro jejich odstranění.

V případě, že přijatá datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není předána podatelně ani nijak dále zpracovávána a je trvale odstraněna. Odesílateli v tomto případě není odeslána potvrzující datová zpráva o přijetí podání.

h) Postup v případě zjištění vad u přijatého dokumentu v analogové podobě:

Pokud lze určit odesílatele neúplného nebo nečitelného dokumentu, podatelna jej vyrozumí o vadách podání a stanoví postup pro jejich odstranění. Nepodaří-li se vady dokumentu odstranit nebo nelze určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Aktualizováno: 1.11. 2021

Kategorie:

Kontakty

Celkové kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Hlavní e-mailE-mail na vyučujícíBankovní spojeníTelefonní spojeníDatová schránkaWWW stránky
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. jméno.příjmení@zsskolska.eu 7836791/0100 [účet u KB]

596 311 777 - spojovatelka

polední pauza 13:00 - 13:30

558 271 920

558 271 923 - ekonomka

t44sgij www.zsskolska.eu

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vedoucí učitelkaVedoucí jídelny

558 271 922

558 271 929

602 673 762

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vedoucí vychovatelka

596 311 777

734 858 216

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vedoucí jídelny ZŠ

558 271 921

602 673 762

Máte dotaz? Zeptejte se!

Jméno Příjmení:*
Telefon
4 (Max. 13 Znaků)
Email:*
Zadejte svůj dotaz:*
0 (Min. 50 Znaků)
Odeslat dotaz

Kategorie:

Organizace školního roku

Důležité termíny:

Zahájení školního rokuPodzimní prázdninyVánoční prázdninyPololetní prázdniny
1. září 2021 27. října a 29. října 2021

od 23. 12 2021 do 2. ledna 2022

vyučování začíná v pondělí 3. 1. 2022

pátek 4. února 2022
Jarní prázdninyVelikonoční prázdninyVysvědčení za 2. pololetíHlavní prázdniny
7. - 13. března 2022 14. dubna 2022 čtvrtek 30. června 2022 1. 7. až 31. 8 2022

Pedagogické rady:

I. pedagogická radaII. pedagogická radaIII. pedagogická radaIV. pedagogická radaV. pedagogická rada

1. září 2021

zahájení

22. listopadu 2021

hodnocení 1. čtvrtletí

24. ledna 2022

klasifikace za 1. pololetí

13. dubna 2022

hodnocení 3. čtvrtletí

20. června 2022

klasifikace za 2. pololetí

Styk s rodiči:

 • denně před vyučováním od 7.45 - 7.55 hod. (dle aktuální epidemiologické situace)
 • kdykoliv po předchozí domluvě s učitelem
 • konzultace se členy školního poradenského pracoviště kdykoliv po předchozí domluvě

Třídní schůzky a konzultace:

1. září 202116. září 202118. listopadu 2021

1. třídy: v 9.30 hod.

2.- 5. roč. v 15.30 hod.

6. - 9. roč.v 16.00 hod.

1.- 5. roč. v 15.30 hod.

9. roč.v 16.00 hod.

6. ledna 202221. dubna 20222. června 2022červen 2022

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

1.- 5. roč. v 15.30 hod.

6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

budoucí žáci 1. tříd

Kategorie:

Něco málo o naší základní škole

Psal se 1. březen 1962 a 517 žáků usedlo poprvé do lavic v 18 třídách nově postavené školní budovy. Bylo to již 50. let a škola si připomenula toto výročí svého vzniku slavnostní akademií, která se uskutečnila 24.5. 2012 v MDK v Karviné - Novém Městě. Patříme mezi nejstarší základní školy statutarního města Karviná. Působíme v lokalitě Ráj.

Za dobu své existence jsme vychovali spoustu nadaných a talentových žáků, kteří jsou dnes na nejrůznějších funkcích pracovního procesu. Během neodvratně ubíhajících let se z mnoha žáků stali rodiče a jejich děti navštěvují tutéž školu, sedávají v týchž třídách. Něco zůstává neměnné, jiné se naopak mění velmi rychle.

Pochopitelně nesmíme zapomenout ani na stovky pedagogů, kteří v průběhu života školy významným způsobem ovlivňovali a dotvářeli charakter a myšlení tisíců žáků.

Co nabízí naše škola dnes?

Pojdmě se vymanit z histore a zaměřme se na současnost.

Cílem každé základní školy by mělo být vzdělávat a vychovávat. Za dlouhou dobu naší existence však škola prošla mnoha etapami a dlouhodbým vývojem.

Je namístě si položit otázku, kam se škola za ty roky posunula?

Dalo by se říci, že se posunula o velmi velký kus vpřed. Nelze opomenout nové myšlení, zápal a chuť zkoušet nové způsoby a metody v učení, snaha zlepšovat komunikaci s okolním, ale taky podporovat zdravou komunikaci na půdě školy.

Utvořit úzké vazby mezi pedagogy a žáky, školou a rodiči ratolestí navštěvující školu patří mezi základní pilíře budoucího vývoje. Do školy vpluly nové školní pomůcky, zvýšila se úroveň a kvalita výuky. Přibyla řada speciálních učeben k daným stěžejním předmětům. Opomíjitelný pochopitelně nemůže být neustálý masivní rozvoj informačních a komunikačních technologí, který se výrazně projevil nejenom na výuce samotné.

Škola od roku 1993 funguje jako příspěvková organizace. Jedná se o veřejný sektor prospěsný lidem, do kterého se v poslední době vnáší prvky marketingu. Žákům je dáván větší prostor pro vyjádření svých názorů. Jsou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu "Škola v Ráji - ráj ve škole".

Za 50. let prošlo školní budovou mnoho kvalitních pedagogů. Někteří zůstali, aby předávali své zkušenosti a vědomosti karvinským dětem, někteří šli šířit české školství za hranice republiky ( USA, Filipiny, Německo...). Jiní zase pro své zkušenosti se stali třeba poradci na ministerstvu, rozšířili řady zaměstnanců ČŠI, stali se vysokoškolskými učiteli, řediteli středních škol nebo redaktory České televize a tiskových agentur. I naši žáci nám dělají radost. Najdeme je mezi lékaři, právníky, mnozí jsou dnes našimi kolegy, stali se členy zastupitelstev, ale také jsou na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí.

Kvalit a umu našich pedagogů si všimla i Rada statutárního města Karviná a ocenila za pedagogickou činnost následující pedagogy:

 • Věra Martínková
 • Hana Raicová
 • Iva Hefnerová
 • Jana Pazdziorová
 • Miroslava Zbavitelová
 • Radka Sikorová
 • Radka Prokopová
 • Luděk Wala
 • Jiřina Zielinová
 • Radka Kapolková
 • Alena Hubáčková
 • Petra Zawadová
 • Leona Januszková

Ve škole funguje i školní žákovský parlament. Škola se v neposlední řadě zapojuje do mnoha projektů, školních i mimo školních činností. Nezanedbatelná není ani charitativní činnost školy, za kterou získala v roce 2010 prestižní "Cenu Ď", kterou si žáci převzali na slavnostním galavečeru ve Stavovském divadle v Praze. O aktivitách pedagogů i žáků školy se můžete dozvědět prostřednictvím našich stránek.

V průběhu let působili na škole tito ředitelé:

1962 až 1963 Ludvík Němec

1964 až 1970 Jindřich Licek

1971 až 1976 Bořivoj Peška

1976 až 1988 Dagmar Burová

1988 až 1993 Rudolf Fiedler

1993 až 1999 Šárka Hanušová

1999 až 2006 a stále Pavel Buzek (uvolněn pro funkci ve státní správě)

2006 až dosud Iva Hefnerová

Kategorie:

Podkategorie

Úkoly a poslání Školské rady:

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.