Přijímací řízení na střední školy

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Vážení zákonní zástupci a žáci,

postupně Vás budeme seznamovat s důležitými informacemi a termíny, které se týkají přijímacího řízení 2022. První informace se týká přihlášek a termínů přijímacího řízení.

Všichni žáci 9. tříd, kteří chtějí studovat na střední škole v maturitním oboru či na gymnáziu, jsou povinni skládat jednotnou přijímací zkoušku. Tato jednotná přijímací zkouška je připravována společností CERMAT (pod dohledem MŠMT) a skládá se z didaktického testu z českého jazyka (60 minut) a matematiky (70 minut). Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy, přičemž může konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek každého testu z prvního nebo druhého termínu příslušného testu. Pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli SŠ moci konat jednotnou přijímací zkoušku v termínu náhradním. Minimální hranice úspěšnosti u přijímacích zkoušek není stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy zpravidla do konce ledna.

Kromě jednotné zkoušky se může ještě konat i školní zkouška. Jestliže ji škola vyhlásí (může, ale nemusí), vyhlásí ředitel školy dva volitelné dny/termíny pro její vykonání.

Některé střední školy pro jednotlivé obory vzdělání vyžadují potvrzení o zdravotní způsobilosti (kromě odborné kvalifikace se u mnoha profesí vyžaduje zdravotní způsobilost k výkonu povolání). Tato způsobilost podmiňuje samotné přijetí ke studiu.

Důležité termíny:

do 31. ledna 2022

Poslat přes elektronickou ŽK z účtu zákonného zástupce výchovné poradkyni (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) dvě střední školy a dva obory vzdělání (i s číselným kódem), případně jednu střední školu a dva obory vzdělání v rámci jedné školy. Výchovná poradkyně Vám připraví dvě přihlášky, osobně se s Vámi sejde v měsíci únoru a vysvětlí další postup.

Termín pro podání přihlášky:

do 1. března 2022

Termíny jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory

12. 4. 2022 První termín přijímacích zkoušek (1. škola)

13. 4. 2022 Druhý termín přijímacích zkoušek (2. škola)

Termíny jednotné přijímací zkoušky – obory šestiletých a osmiletých gymnázií

19. 4. 2022

20. 4. 2022

Náhradní termíny JPZ:

10. 5. 2022 První náhradní termín

11. 5. 2022 Druhý náhradní termín

V případě potřeby kontaktujte výchovnou poradkyni - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj:

www.to-das.cz

www.cermat.cz

www.infoabsolvent.cz

Informace najdete také na:

www.msmt.cz

www.atlasskolstvi.cz